خدمات مشاوره کسب و کار مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان البرز :

1.شبکه سازی و به همرسانی کسب و کارها

2.ارائه مشاوره تخصصی به صاحبان ایده های نوآورانه از جمله تهیه و اجرای: طرح توجیهی فنی و اقتصادی ، امکانسنجی FS  و پیش امکانسنجی PFS طرح کسب و کار BP، مدل کسب و کار BM

3.شناسایی فرصتها برای سرمایه گذاری و هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرحهای نوآورانه و بازارپذیرکسب وکار

4.ارائه مشاوره های تخصصی به کارآفرینان، استارت آپ ها و کسب و کارهای تعاون محور با رویکرد افزایش توان رقابت پذیری در بازارهای هدف

5.ارائه مشاوره به متقاضیان در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار نظیر ارائه مشاوره به متقاضیان در زمینه قوانین کار و تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و دارائی و قوانین مرتبط با پایان دادن فعالیت کسب و کارها

6.ارائه مشاوره به متقاضیان در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کارهای مشاغل خانگی و اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت صاحبان مشاغل خرد و خانگی

7.ارائه مشاوره به متقاضیان در زمینه تأمین مالی طرحهای نوآورانه، دریافت تسهیلات و انواع ضمانت نامه ها

8.عارضه یابی کسب و کارها از جمله تعاونی ها و استارت آپ ها و ارائه راهکارهای تخصصی

9.ارزیابی همه جانبه طرحهای نوآورانه، شاخصهای سودآوری و تبیین فرآیندها

10.ارایه مشاوره به منظور جذب، انتقال و به کارگیری فناوریهای مدرن و افزایش دانش فنی بنگاههای اقتصادی،تعاونیها و نهادهای اجتماعی

11.ارائه خدمات مشاوره ی آموزشی، برنامه ریزی و مدیریتی به کسب وکارها

12.ارائه مشاوره در خصوص افزایش بهره وری ، مدیریت جامع کیفیت به کسب و کارها ، کسب و کارهای نوپا ، فناور و دانش بنیان

13.برگزاری رویدادهای ترویجی کارآفرینی از جمله تورهای کارآفرینی، باشگاه کارآفرینان نوجوان و نظایر آن

14.برگزاری رویدادها و کارگاه های آموزشی تخصصی کارآفرینی

15.ارائه خدمات تجاری سازی، ارزیابی و ارزش گذاری

16.ارائه مشاوره در خصوص ثبت مالکیت فکری، مشاوره تحقیق و توسعه (R&D) ، مدیریت زنجیره تامین، مشاوره بازار و فرآیندهای نوآوری

17.تدوین برنامه استراتژیک و راهبردی شرکت ها، ارزیابی اعتباری و سرمایه گذاری ، ارزیابی توان صادراتی

18.نظارت بر مصرف سرمایهگذاری، تسهیلات و اجرای طرحها

19.ارائه خدمات بندهای فوق به صورت بین المللی

20.ارائه مشاوره و هدایت متقاضیان به منظور دریافت گواهینامههای ملی و بین المللی

21.ارائه خدمات به آزادکاران (فریلنسرها)