در پی پیشرفت روزافزون فناوری و همچنین افزایش مصرف خانوار در صنایع مختلف، اهمیت صنایع پتروشیمی افزایش پیدا کرده است. این مقوله برای کشور ایران که دارای منابع سرشار نفت و گاز است دارای اهمیت مضاعف است. این در حالی است که در سندهای توسعه‌ای و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم به صورت مکرر بر اهمیت صنایع پتروشیمی تأکید شده است. مثلاً در بندهای یازده و شانزده سند ششم توسعه هم بر تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و در بند ۲۸ آن به عنوان اولویت اول صنایع راهبردی یاد شده است.

یکی از این طرح‌ها که نحوه اجرای آن انتقادات فراوانی را به همراه داشته است، طرح پروپیلن امیرآباد واقع در استان مازندران است. این طرح قرار است با مجموع هزینه حدود یک میلیارد دلار احداث شود و ظرفیت تولید سالیانه ۴۷۰ هزار تن پروپیلن را دارد.

در دولت دوازدهم هم بسته‌ای به نام بسته دوم و سوم جهش تولید پتروشیمی تدوین شد و رشد قابل قبولی در صنعت پتروشیمی را به همراه داشت. تنها در سال اخیر ۱۷ پروژه به ظرفیت سالانه ۲۵ میلیون تن به بهره‌برداری رسید. این بسته با افتتاح ۱۰ طرح باقی‌مانده تا سال ۱۴۰۱ به اتمام رسیده و ظرفیت کل صنعت پتروشیمی ایران به چشم‌انداز ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد.