به نقل از وزارت نفت، بهزاد محمدی با بیان اینکه نشانه‌ها و بازخوردهای دریافت شده از نقش سازنده و مؤثر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شرایط کنونی اقتصاد کشور حکایت دارد، اظهار کرد: با همکاری یکدیگر توانستیم صنعت پتروشیمی را به سمتی ببریم که در همه حوزه‌ها مؤثر باشد و به عنوان سکاندار، نقش مرجع و حمایتی از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را ایفا کند. جایگاه این نهاد در صنعت در حال تثبیت است.

وی به دستیابی دانش فنی در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: هم اکنون هفت پروژه تولید دانش فنی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در حال پیگیری است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه دانش فنی تولید پلی‌پروپلین از گاز طبیعی با توان و دانش ایرانی برای نخستین بار در کشور از سوی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی کسب شده است، افزود: مهندسی پایه طرح ساخت مجتمع تولید پلی‌پروپیلن از گاز طبیعی (GTPP) در غرب کشور در دست انجام است و این طرح در سال آینده وارد فاز اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از بهره‌برداری از طرح ساخت مجتمع تولید پلی‌پروپیلن از گاز طبیعی که تولید آن دارای محصول رونق محور برای کشور است، این طرح در نقاط دیگر کشور نیز اجرا خواهد شد، تصریح کرد: در عمل طرح مهم تبدیل گاز طبیعی به پلیمر، برگ زرینی برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواهد بود. در صنعت پتروشیمی طرح‌های پر اهمیتی در حال اجراست که محصولات آن سبب رونق بنگاه‌های پایین‌دستی در کشور می‌شود و موتور پیشران توسعه در بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی در کشور خواهند شد.